Privacy Policy

1.1 U bevindt zich op Alletheorieboeken.be, onderdeel van Alletheorieboeken.nl. Ons bedrijfs- en postadres is Business Park Stein 165, 6181 MA te Elsloo (Nederland). Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 14076466. Ons B.T.W.-nummer is NL807259263B01. 

1.2 Alletheorieboeken.be respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze webshop wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 

1.3 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de webshop van Alletheorieboeken.be kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. 

1.4 Alletheorieboeken.be verzamelt niet-persoonlijke informatie over haar online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. 

Bij een bezoek aan onze website bewaart Alletheorieboeken.be: 
- uw e-mailadres als u dit aan haar communiceert 
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar haar site te gaan 
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op haar site geraadpleegd hebt 
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) 

1.5 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Alletheorieboeken.be geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

1.6 Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. 

1.7 Alletheorieboeken.be kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacy-beleid. In dat geval, zullen zij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

1.8 Op verzoek verleent Alletheorieboeken.be aan haar bezoekers van de webshop toegang tot alle informatie die zij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met op te nemen op het hierboven vermelde adres. 

Op verzoek biedt Alletheorieboeken.be de bezoekers van de webshop de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die zij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact op te nemen op het hierboven vermelde adres.

1.9 Alletheorieboeken.be is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken. Dit alleen wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, om in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Alletheorieboeken.be, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Alletheorieboeken.be is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 

1.10 Als Alletheorieboeken.be uw gegevens overdraagt of ontvangt op haar website, gebruiken zij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Alletheorieboeken.be heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangen op hun site. 

Hoe neemt u contact op met Alletheorieboeken.be in verband met het privacybeleid ? 

1.11 Als u wenst te reageren op het privacybeleid, kunt u contact opnemen: 
- Per email: webshop@alletheorieboeken.be 
- Per telefoon: 03 369 5060
- Per brief: Business Park Stein 165, 6181 MA te Elsloo (Nederland) 

1.12 Als u vindt dat deze site niet in overeenstemming is met het gevoerde privacybeleid, neem dan contact op met Alletheorieboeken.be zelf, op het hierboven vermelde adres.