Vaarbewijs

Filters:

Winkelen per

Vaarbewijs België? Bestel hier uw stuurbrevet theorie

Wilt u ontspannen en veilig het water op in uw eigen zeilboot, motorboot of ander vaartuig? Leer dan eerst de theorie voor het Vaarbewijs. Daarna kunt u het stuurbrevet examen afleggen. De Wegcode geldt helaas niet op het water en een boot remt nu eenmaal niet zo gemakkelijk als een auto. Dus het is echt van belang dat u weet waar u aan begint zodat potentiële ongelukken op het open water kunnen worden vermeden.

Wie heeft een vaarbewijs nodig?

Iedere persoon die een binnenvaartuig bestuurt en dat bedoeld is voor vervoer van goederen of personen.

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?

We onderscheiden een vaarbewijs A en B:

 • Vaarbewijs A
  Geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.
 • Vaarbewijs B
  Geldig op alle waterwegen van de lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van de maritieme waterwegen en van de waterwegen waarop het reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten van toepassing is.

Er bestaan een aantal uitzonderingen. In deze gevallen hebt u dus geen Vaarbewijs A of B nodig. DIt zijn de uitzonderingen:

 • Bij besturen van schepen minder dan 20 meter lang en bedoeld voor het vervoer van goederen
 • Schepen bestemd voor het vervoer van passagiers, die behalve de bemanning niet meer dan twaalf personen vervoeren
 • Schepen van de diensten belast met controle en schepen van de brandweer
 • Militaire schepen.

Het vaarbewijs aanvragen in België

Om examen te kunnen afleggen voor vaarbewijs A of B, dient u een aanvraag in te dienen bij één van de twee binnenvaartloketten in België.
Zorg ervoor dat u over de volgende documenten beschikt.

 • Aanvraagformulier vaarbewijs ‘Examen A - B’
 • Kopie van uw identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • De verschillende dienstboekjes, volledig ingevuld en afgestempeld
 • Een medische verklaring van het onderzoek naar uw geschiktheid voor de Rijnscheepvaart of de Binnenvaart.
  Deze dient te zijn opmaakt door een geneesheer van een erkend medisch centrum en mag niet ouder zijn dan 3 maanden.


Voor de adressen van de binnenvaartloketten en meer info over het Vaarbewijs kunt u deze pagina raadplegen.