Verkeerswetswijziging Vlaanderen vanaf 1 januari

Buiten de bebouwde kom mag je nu nog 90 km/u rijden. Maar in de praktijk staan er gebodsborden langs de weg en mag je maar 70. In het nieuwe jaar verandert de snelheidslimiet op de Vlaamse gewestwegen van 90 km/u naar 70 km/u. De snelheidslimiet op autosnelwegen en 2x2-wegen met middenberm verandert niet. 

Besluit Vlaamse regering

Vanaf 2014 zijn de gewesten Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor sommige verkeersregels. Daarom is het mogelijk dat op 1 januari 2017 alleen in Vlaanderen de maximumsnelheid op de wegen buiten de bebouwde kom verandert van 90 naar maximaal 70 km/u.

Met de daling van de maximum snelheid wil de regering het aantal verkeersslachtoffers verkleinen. Een bijkomend voordeel is dat er minder vekeersborden nodig zijn. De veel voorkomende uitzonderingsregel van 70 km/u wordt nu norm in 2017. Waardoor de extra gebodsborden, die nodig waren om bestuurders 70 in plaats van 90, te laten rijden vervallen in 2017. 

This entry was posted in On .